Λογιστικές υπηρεσίες

 • Ολοκληρωμένη τήρηση λογιστηρίου στην έδρα της επιχείρησης σας ή στα γραφεία μας.
 • Οργάνωση και επίβλεψη εσωτερικών λογιστηρίων επιχειρήσεων.
 • Πλήρης εφαρμογή του λογιστικού σχεδίου με γνώμονα την εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης.
 • Τήρηση μισθοδοσιών επιχειρήσεων.
 • Συμβουλές σε θέματα εργατικής νομοθεσίας.
 • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων πλήρους εναρμονισμένων με την υπάρχουσα νομοθεσία.
 • Διεκπεραίωση εργασιών σε δημόσιες υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ. , Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, Επιθεώρηση Εργασίας, Νομαρχία, Επιμελητήρια κτλ).

Φοροτεχνικές υπηρεσίες

 • Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών και έλεγχος της εναρμόνισής τους με τη φορολογική νομοθεσία.
 • Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων.
 • Παροχή φορολογικών συμβουλών, σύμφωνα με την κάθε επιχείρηση.
 • Διεκπεραίωση εργασιών σχετικά με την φορολόγηση της ακίνητης περιουσίας των επιχειρήσεων.
 • Αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων και διευθέτηση φορολογικών εκκρεμοτήτων.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

 • Μηνιαία παρακολούθηση των οικονομικών αποτελεσμάτων.
 • Μελέτες βιωσιμότητας.
 • Μελέτες για την λήψη τραπεζικών χρηματοδοτήσεων.
 • Οργάνωση σύνταξης ταμειακού προγραμματισμού.