Βασικά μας πλεονεκτήματα:

  • Το γραφείο μας προσφέρει άμεσες και ολοκληρωμένες λύσεις για την καλύτερη οργάνωση της επιχείρησης σας.
  • Εγγύηση στην ποιότητα της δουλείας μας αφού όλοι οι συνεργάτες μας διαθέτουν πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία σε όλο το φάσμα του λογιστικού, φοροτεχνικού και εργατικού τμήματος.
  • Επανασχεδιασμός του λογιστηρίου με τα νέα δεδομένα τα οποία επικρατούν και καλύτερη αξιοποίηση του.
  • Παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών Λογιστικού, φοροτεχνικού, εργατικού και συμβουλευτικού χαρακτήρα.
  • Η συνεργασία μαζί μας θα επιφέρει άμεση μείωση των σταθερών σας εξόδων χωρίς να μειώσετε την ποιότητα υπηρεσιών που λαμβάνετε.
  • Πρωταρχικός σκοπός μας είναι να προσφέρουμε το αίσθημα ασφάλειας-σιγουριάς σε οποιοδήποτε έλεγχο τακτικό ή προσωρινό από Εφορία, ΙΚΑ, κ.τ.λ.
  • Η συνεχείς εποπτεία, ο έλεγχος και η άμεση ενημέρωση των πελατών μας επιλύουν τα προβλήματα που προκύπτουν.

Με την πεποίθηση ότι σας ενδιαφέρει το φάσμα των υπηρεσιών που έχουμε αναπτύξει και η αποτελεσματικότητα που έχουμε επιδείξει , σας παραθέτουμε συνοπτική λίστα των υπηρεσιών μας.

Είμαστε στην διάθεση σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση και πληροφορία χρειαστείτε.

Για μας η κάθε συνεργασία είναι μοναδική και παρέχουμε εξειδικευμένες και προσαρμοσμένες υπηρεσίες ακριβώς στις ανάγκες σας.